Op eenvoud gebaseerd

Na ons informele kopje koffie doe ik in een vrijblijvend voorstel een transparant overzicht toekomen van de acties welke ik wil ondernemen met de potentiële opdrachtgever. Bij akkoord volgt er een samenwerkingsovereenkomst waar alle afspraken overzichtelijk worden aangeboden om de opdracht vervolgens binnen de voorgenomen termijn tot stand te laten komen.

Mijn werkwijze maak ik inzichtelijk in een beknopte presentatie zoals het voorbeeld op deze pagina weergeeft. Samen met ervaren en deskundige partijen binnen mijn netwerk, draag ik zorg voor een constructief resultaat.

| 'Expertise vanuit ervaring'